JUDR.JOSEF CUPKA BYL HOSTEM VÁCLAVA MORAVCE

Dne 6. 11. 2011 byl insolvenční správce dlužníka SAZKA a.s. JUDr.Josef Cupka hostem diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. V této debatě odpovídal na otázky týkající se aktuálního stavu insolvenčního řízení a jeho předpokládaného vývoje. (Záznam pořadu můžete shlédnout pod níže uvedeným odkazem, který začíná ve 46. minutě).

PRODEJ VÍCEÚČELOVÉ OBCHODNÍ BUDOVY

Aktuality

Prodej víceúčelové obchodní budovy BREDA v Opavě

Nabídka prodeje pohledávek

Insolvenční správce dlužníka: iConsulting 4 Companies s.r.o., IČ: 01606107, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, v insolvenční věci vedené pod sp. zn. MSPH 96 INS 25134/2016, úplatně postoupí pohledávky zapsané v soupisu majetkové podstatyze dne 20.11.2018, zveřejněné na č.d. MSPH 96 INS 25134/2016-B-19 dne 22.11.2018.

 

Podmínky prodeje:

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce po odsouhlasení její výše věřitelským výborem,
  • cena za postoupení bude uhrazena před podpisem smlouvy,
  • nabídnutá cena musí představovat nejvýhodnější cenu, kterou lze v místě a době prodeje dosáhnout

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573 nebo linha@ak-cupka.cz

Uzávěrka došlých nabídek: 30.4.2019

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@ak-cupka.cz

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu v Chomutově

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 502/8967 k pozemku p.č. 3615/2, k.ú. Chomutov I

Nabídka prodeje pohledávky

Nabídka prodeje pohledávky z majetkové podstaty dlužníka- Insolvenční správce dlužníka: APOKRON s.r.o.,

Nabídka prodeje pohledávek

Nabídka prodeje pohledávek z majetkové podstaty dlužníka - Insolvenční správce dlužníka: iConsulting 4 Companies s.r.o.

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz