Prodej pohledávky

Insolvenční správce dlužníka Monika Řechková Čapková, RČ: 795222/2058, bytem Palackého nám. 38/23, 301 00 Plzeň, prodá pohledávku dlužnice z titulu rozsudku Okresního soudu Plzeň - město, č.j. 28 C 246/2018-28 na zaplacení 78.400,- Kč s příslušenstvím sepsané v soupisu majetkové podstaty (dokument B-28) pod položkou č. 1.

 

Prodej mimo dražbu bude uskutečněn za podmínek:

- majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabádkou

- kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny předložené nabídky

 

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573. Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Trojanova 18, 120 00 Praha 2 nebo e-mailem: melka@ak-cupka.cz  Insolvenční správce si vyhrazuje právo neprodat pohledávky žádnému ze zájemců.

Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz