Prodej nemovitého majetku 1/10

Insolvenční správce dlužníka Jaroslav Šik, prodá nemovitý majetek dlužníka zapsaný do aktualizovaného soupisu majetkové podstaty ze dne 17.10.2018, dokument B-36, pol.č. 1

Prodej bude uskutečněn za podmínek:

-prodej mimo dražbu bude učiněn v nejvyšší písemné nabídce

- kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, nebo její úhrada bude zajištěna jiným vhodným způsobem.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573. Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Trojanova 18, 120 00 Praha 2 nebo e-mailem: melka@ak-cupka.cz  Insolvenční správce si vyhrazuje právo neprodat pohledávky žádnému ze zájemců.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz