likvidační správce v řízení o pozůstalosti sp. zn. 80 D 704/2019 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¼

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz