Prodej obchodního prostoru 10 626 m² Opava

JUDr.Josef Cupka , advokát, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, IČO: 148 978 57, jako konkurzní správce dlužníka Breda Holding a.s. č.j. 2 K 29/2005 vyhlašuje prodej víceúčelové obchodní budovy „ BREDA v Opavě“, která je zapsaná do konkurzní podstaty dlužníka

Obchodní dům Breda byl postaven v letech 1928 a 1929 v centru města Opavy a je veden jako chráněná  kulturní památka.  Objekt se nachází  v centru města Opavy na rohu ulic Pivovarská a Náměstí republiky. V současnosti je však již přibližně 10 let nevyužívaný. Nemovitá věc je zapsaná na LV č. 227 k. ú. Opava-město. Celková užitná plocha stavby činí 10 626 m2. Z toho užitná plocha obchodů činí 6 629 m2, kanceláří 588 m2, skladování 809 m2, zázemí včetně sociálního zařízení 2 600 m2. Celková užitná plocha pronajmutelných prostorů činí 8 026 m2.  Tržní hodnota dle znaleckého posudku  55.617.000,- Kč. Veškeré informace o podmínkách účasti ve výběrovém řízení, jeho průběhu, včetně informačního memoranda, je možno získat v kanceláři insolvenčního správce na adrese Trojanova 18, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00, tel: 224253224, Mail : sekretariat@ak-cupka.cz,

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz