Valentová Ludmila

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na úterý 6.12.2011 v 13:30 hod do č.dv. 46/přízemí v budově Krajského soudu
v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

6.12.2011 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz