Mirga Zdeněk

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na
den 28.11.2011 v 13:50 hod. do jednací síně č. dv. 46/přízemí v budově
Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Nařizuje se jednání k projednání očekávané míry uspokojení
nezajištěných věřitelů z předmětného oddlužení na den 21. 01. 2013 v 10:15
hod. jednací síň č. 46/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova
40, 306 17 Plzeň. K tomuto jednání se předvolává: insolvenční správce a dlužník.

Přezkumné jednání

28.11.2011 00:00:00

Jednání

21.1.2013 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz