Čevelová Marie

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na 8.12.2011 (čtvrtek) ve 13:30 hodin, č.dv. 16/přízemí, v budově Krajského
soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

8.12.2011 00:00:00

Zvláštní přezkumné jednání

17.12.2013 00:00:00

Soud nařizuje zvláštní přezkumné jednání k přezkoumání přihlášené pohledávky pod pořadovým číslem P-3 věřitele č. 3 Aneta Havlová, nar. 21. 1. 1992, bytem Plzeň, K Topolu 1337/12 na den 17. 12. 2013 od 14.30 hod. do jednací síně č. dv. 46/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň. K tomuto jednání se předvolává:

  • dlužník
  • insolvenční správce
  • věřitelé
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz