Rautenkrancová Vlasta

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na
den 28.11.2011 v 13:35 hod. do jednací síně č. dv. 46/přízemí v budově
Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

28.11.2011 00:00:00

Jednání

10.7.2013 00:00:00

Nařizuje se jednání k projednání návrhu na zrušení schváleného oddlužení na den 10.7.2013 v 9:30 hod. do jednací síň č. 46/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň. K tomuto jednání se předvolává: - insolvenční správce a dlužník

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz