Fialka Josef

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na den 1. prosince 2011 (čtvrtek) v 9:00 hod., jednací síň č. 16/přízemí
v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Nařizuje se jednání k projednání návrhu na zrušení schváleného oddlužení na den 30. 1. 2014 ve 13.45 hod. jednací síň č. 16/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň. K tomuto jednání se předvolává: - insolvenční správce
- dlužník

Přezkumné jednání

1.12.2011 00:00:00

Jednání

30.1.2014 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz