Good Partners s.r.o.

Soud nařizuje p ř e z k u m n é j e d n á n í k přezkoumání přihlášených
pohledávek na den 16. ledna 2012 v 11:00 hod. do jednací síně číslo dveří 262, II.
patro v budově Městského soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2. Prezence věřitelů začne
15 minut a skončí 5 minut před zahájením přezkumného jednání.

Přezkumné jednání

16.1.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz