Soukup Jiří

Soud nařizuje přezkumné jednání a svolává schůzi věřitelů na den: 20.01.2012 v 11.00
hodin do jednací síně č. 13, I. patro, budovy A, Krajského soudu v Praze, nám.
Kinských 5, Praha 5.

Přezkumné jednání

20.1.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz