Pohořalá Jitka

Soud n a ř i z u j e konání prvního přezkumného jednání a zároveň s v o l á v á první
schůzi věřitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho
skončení, a to na den 10.1.2012 v 9:00 hod. v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem, Střekov, Národního odboje 1274, č.dv. 48/přízemí.

Přezkumné jednání

10.1.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz