Dojáček Jan

Soud n a ř i z u j e přezkumné jednání a současně svolává schůzi věřitelů na den:
31.1.2012 ve 13:30 hodin,
do budovy A Krajského soudu v Praze, II. patro, jednací síň č. 5. Účastníci se
žádají, aby se z důvodu prezence dostavili k jednání nejméně o deset minut dříve.

Přezkumné jednání

31.1.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz