Přibylová Jaroslava

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 24.
ledna 2012 v 10.45 hod. do jednací síně č. 5 ve II. patře budovy A Krajského soudu
v Praze, Nám. Kinských 5, Praha 5.

Přezkumné jednání

24.1.2012 00:00:00

Jednání

22.10.2013 00:00:00

V insolvenční věci dlužníka: Jaroslava Přibylová, nar. 10. 5. 1960, bytem Holandská 1051/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, o možném zrušení oddlužení a prohlášení konkurzu, se nařizuje další jednání na den 22. 10. 2013 v 13:00 hod. u podepsaného soudu v místnosti č. dv. 5/II. patro budovy A.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz