Ředina Miroslav

N a ř i z u j e s e přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
15. února 2012 v 10,30 hod., II. patro, č. dv. 265 v budově Městského soudu v Praze,
Praha 2, Slezská 9. Prezence věřitelů začne 15 minut a skončí 5 minut před zahájením
přezkumného jednání. Zástupci věřitelů předloží při prezenci řádné plné moci event.
pověření k jednání jménem věřitele a doklad totožnosti.

Přezkumné jednání

15.2.2012 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz