TVERET s.r.o.

Dne 12.12.2011 zjistil Městský soud v Praze usnesením č.j. 60 INS 18674/2011-A-15 úpadek dlužníka TVERET s.r.o., sídlem Sabinova 111/2, 130 00 Praha 3, IČ 26193957 a na jeho majetek prohlásil konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Tomáš Linha.

Přezkumné jednání

23.2.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz