Říha Martin

Přezkumné jednání a schůze věřitelů nařízené na den 09.05.2012 ve 13.00
hod. se o d r o č u j e.
II. Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na den 01.08.2012 v 10.30 hod. do jednací síně č. 059/přízemí v budově
Městského soudu v Praze, Praha 2, Slezská 9.

Přezkumné jednání

15.2.2012 00:00:00

Přezkumné jednání

30.4.2012 00:00:00

Přezkumné jednání

1.8.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz