Vykročil Valerij a Vykročilová Sylvie

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na den 23.3.2012 v 10,30 hod. do jednací síně č.dv. 16/přízemí
v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

23.3.2012 00:00:00
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz