Průcha Roman

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na den 13. března 2012 (úterý) ve 14:00 hod., jednací síň č. 46/přízemí
v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

13.3.2012 00:00:00

Jednání o konečné zprávě

19.12.2013 00:00:00

Soud tímto nařizuje jednání k projednání konečné zprávy insolvenčního správce a vyúčtování jeho odměny a výdajů na den 19. 12. 2013 ve 13:30 hod do jednací místnosti č.dv. 16/př. budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40. K tomuto jednání se předvolává:

  • dlužník
  • insolvenční správce
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz