SMART TRADING COMPANY s.r.o.

Soud potvrzuje usnesení schůze věřitelů ze dne 6.1.2012, kterým byla odvolána
z funkce insolvenční správkyně JUDr. Kateřina Martínková, advokátka se sídlem
Sokolská tř. 22, 702 00 Moravská Ostrava a do funkce insolvenčního správce byl
ustanoven JUDr. Josef Cupka, advokát se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2.
Soud nařizuje 2. přezkumné jednání na den 23. 05. 2012 v 11.20 hod. do jednací síně Krajského soudu v Ostravě, č. dv. C 278, 2. patro, Havlíčkovo nábř.34, Ostrava.

Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat dne:
20.09.2012 v 13:00 hod.
do sídla Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. č. 34, 728 81 Ostrava, jednací síň č.
278, budova C (vchod z ulice Sokolská).
Předmětem jednání schůze věřitelů bude :
- zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti,
- projednání a schválení znaleckého posudku zpracovaného za účelem ocenění majetkové
podstaty. Účast znalce na této schůzi věřitelů je nezbytná.
- projednání dosavadního průběhu reorganizace a připomínek věřitelů k jejímu průběhu.
Informace a stanoviska insolvenčního správce a dlužníka k dotazům věřitelů učiněných
v písemné podobě do spisu či vznesených při jednání.

Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat dne:
13.11.2012 ve 13.00 hod.
do sídla Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. č. 34, 728 81 Ostrava, jednací síň
č. dveří 278, budova C, II. patro (vchod ze Sokolské třídy).
Předmětem jednání schůze věřitelů bude :
- projednání reorganizačního plánu předloženého dlužníkem
- hlasování o jeho přijetí (zpráva o reorganizačním plánu i reorganizační plán
zveřejněny v insolvenčním rejstříku dne 10.09.2012)

2. přezkumné jednání

23.5.2012 00:00:00

Schůze věřitelů

20.9.2012 00:00:00

Schůze věřitelů

13.11.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz