Novotná Daniela

Soud nařizuje konání přezkumného jednání na den 13.03.2012 v 10,45 hod. do č.dv. 44
v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, a
zároveň svolává první schůzi věřitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na
přezkumné jednání po jeho skončení. K tomuto jednání se předvolává dlužník a
insolvenční správce.

Přezkumné jednání

13.3.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz