Jano Julius a Janová Monika

Za účelem poskytnutí prostoru dlužníkům pro doložení příjmů nezbytných pro
schválení oddlužení splátkovým kalendářem se konání první schůze věřitelů
odročuje na den 17.8.2012 v 8:00 hod. v jednací síni č. dv. 48 v přízemí budovy
Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.
K odročené první schůzi věřitelů se tímto předvolává dlužník a), dlužník b) a
insolvenční správce, jejichž účast je nezbytně nutná. Program odročené první
schůze věřitelů je zcela shodný s předmětem jednání schůze věřitelů uvedeným
ve výroku VIII. usnesení č.j. KSUL 77 INS 23986/2011-A-13, KSUL 77 INS
23986/2011-B-1, na které tímto insolveční soud odkazuje.

Přezkumné jednání

6.4.2012 00:00:00

Schůze věřitelů

17.8.2012 00:00:00

Jednání o zrušení oddlužení

10.1.2014 00:00:00

Soud n a ř i z u j e jednání o zrušení schváleného oddlužení dlužníků podle § 418 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c), odst. 3 insolvenčního zákona na den 10.1.2014 ve 13:30 hodin u podepsaného soudu do jednací síně č.dv. 48 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz