Benda Lukáš

Soud nařizuje přezkumné jednání a svolává schůzi věřitelů na den 12. dubna 2012 v 9,30 hod., prezence od 9,00 hodin, do sídla Městského soudu v Praze, Slezská č.9, Praha 2, jednací síň č. 152/ 1.patro.

Přezkumné jednání

10.5.2012 00:00:00

Jednání nařízené soudem

12.9.2013 00:00:00

Soud nařizuje jednání na den 12. září 2013 v 9:30 hod. do budovy Městského soudu v Praze, Slezská 2, Praha 2 v místnosti č. dv. 152/ v 1. patře. Účel jednání : prověření schopnosti dlužníka splnit podstatnou část splátkového kalendáře (418 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů).

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz