Schovánek Václav

Svolává se schůze věřitelů po prohlášení konkursu na dlužníka Václava
Schovánka na den 28.3.2012 ve 13.30 hodin do jednací síně č. dv. 16, v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 1.

Přezkumné jednání

28.3.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz