Richtrová Vlasta

Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání na den 30. dubna 2012 v 8:30
hod. do jednací síně č. dv. 45 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274, Ústí nad Labem a zároveň svolává první schůzi věřitelů tak, že
bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení.

Přezkumné jednání

30.4.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz