Králová Marcela

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihl.pohledávek na den 11.7.2012 v 10:30 hod. do jednací síně č.dv.16/přízemí v budově Krajskoho soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.
Nařizuje se zvláštní přezkumné jednání k přezkoumání přihlášky pohledávky P - 8 věřitele č. 8 - Česká kancelář pojistitelů, IČO 700 99 618, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, na den 6.9.2013 v 11.00 hodin do jednací síně č. dv. 16, v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 1.

Přezkumné jednání

11.7.2012 00:00:00

Zvláštní přezkumné jednání

6.9.2013 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz