MVDr.Šebesta Pavel

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
14. 8. 2012 v 10.00 hod., jednací síň č. dveří 102, I. patro v budově Městského
soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Prezence věřitelů započne
5 minut před začátkem přezkumného jednání.
Svolává se schůze věřitelů na den 2.října 2012 v 10.00 hodin do č. dv. 102, I. patro
v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Předmětem
jednání schůze věřitelů bude jednání o způsobu řešení úpadku dlužníka.

Přezkumné jednání

14.8.2012 00:00:00

Schůze věřitelů

2.10.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz