Hanzalová Marcela

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
6.září 2012 (čtvrtek) od 9.50 hod. do jednací síně č. dv. 49/přízemí v budově
Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.
Soud svolává schůzi věřitelů na den 14.ledna 2013 (pondělí) 10:45 hodin do
budovy Krajského soudu v Plzni, č. dv. 49/přízemí. Účast insolvenčního správce a
dlužníka je nezbytná.

Přezkumné jednání

6.9.2012 00:00:00

Schůze věřitelů

14.1.2013 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz