BOHEMIA PRINT a.s.

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
10. září 2012 ve 14:30 hodin do jednací síně číslo dveří 152, I. patro v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Prezence věřitelů začne 15 minut a skončí 5 minut před zahájením přezkumného jednání.
Nařizuje se další přezkumné jednání k přezkoumání přihlášek, které nebyly předmětem řádného přezkumného jednání na den 20. června 2012 v 10:00 hodin do č. dv. 466 , IV. patro v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9.

Přezkumné jednání

10.9.2012 00:00:00

Zvláštní přezkumné jednání

20.6.2013 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz