Fruhvaldová Jiřina

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 5. září 2012 v 10:00 hod., I. patro, č.dv. 152 v budově Městského soudu v Praze, Praha 2,
Slezská 9.

Přezkumné jednání

5.9.2012 00:00:00
Copyright © 2010-2020: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz