Chvátalová Hana

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
24.09.2012 v 13:00 hod. do jednací síně č. 5, přízemí budovy E, Krajského soudu
v Praze, Nám. Kinských 5, Praha 5.

Přezkumné jednání

24.9.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz