Šedivec Vojtěch

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 24.10.2012 v 10,30 hod. do jednací síně č.dv. 16/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Nařizuje se jednání k projednání námitek věřitele č. 7 Petra Barchánka proti
oddlužení dlužníka (§ 403 odst.3 insolvenčního zákona), na den 11.1.2013 ve 14.00 hod. do budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, č. dv.16- přízemí.

Nařizuje se jednání k projednání zrušení schváleného oddlužení
dlužníka Vojtěcha Šedivce, r.č: 900514/2113, Nerudova 759, 33011, Třemošná,
a to na den 28.2.2014 v 11,00 hodin, ke Krajskému soudu v Plzni,
Veleslavínova 40, do místnosti č. dv.16/přízemí budovy Krajského soudu
v Plzni, Veleslavínova 40.
K tomuto jednání se předvolává:
dlužník: Vojtěch Šedivec
insolvenční správce dlužníka : JUDr. Josef Cupka

Přezkumné jednání

24.10.2012 00:00:00

Jednání (projednání námitek věřitele)

11.1.2013 00:00:00

Jednání

28.2.2014 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz