Popelka Jan

V insolvenční věci dlužníka: Jan Popelka, nar. 6. 1. 1988, bytem Zákolany 63, 273 28
Zákolany se jednání nařízené na den na den 7.09.2012 v 11:08 hod. u podepsaného soudu v místnosti č. dv. 1/A, I. poschodí o d r o č u j e na den 5.10.2012 v 11:08 hod u podepsaného soudu v místnosti č. dv. 1/I. posch., budova A. Důvodem odročení jednání je školení soudců.

Přezkumné jednání

5.10.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz