Kozák Tomáš

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
08.10.2012 v 10:40 hod. do jednací síně č. dv. 46/přízemí v budově Krajského soudu
v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

8.10.2012 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz