Drábková Jana

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na den 6. listopadu 2012 (úterý) ve 13:00 hod., jednací síň č. 46/přízemí
v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

6.11.2012 00:00:00

Nařízení jednání

12.12.2013 00:00:00

Nařizuje se jednání k projednání návrhu na zrušení schváleného oddlužení na den 12.12.2013 v 9.30 hod. jednací síň č. 16/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň. K tomuto jednání se předvolává: insolvenční správce, dlužník.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz