Herčík Michal

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
13. 11. 2012 ve 14.00 hod., jednací síně č.dveří 102, I. patro v budově Městského
soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Prezence věřitelů započne 5
minut před začátkem přezkumného jednání. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

13.11.2012 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz