REIMO a.s. v likvidaci

Přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek se nařizuje na den
16. listopadu 2012 v 09,00 hod. do jednací síně č. dveří 254, II. patro v budově
Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Prezence věřitelů
začne 15 minut a skončí 5 minut před zahájením přezkumného jednání. Zástupci věřitelů
předloží při prezenci řádné plné moci event. pověření k jednání jménem věřitele a
doklad totožnosti.Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání v téže jednací síni.

Přezkumné jednání

16.11.2012 00:00:00

Zvláštní přezkumné jednání

13.3.2013 00:00:00

Nařizuje se zvláštní přezkumné jednání k přezkoumání přihlášek, které nebyly předmětem řádného přezkumného jednání, na den 13. března 2013 ve 13,00 hodin do jednací síně č. dveří 265, II. patro v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz