Mgr. Tomáš Linha

Mgr. Tomáš Linha se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva a práva směnečného. Je insolvečním správcem.

V roce 1998 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2002 vykonává profesi advokáta a správce konkursní podstaty. V rámci kanceláře je dále specialistou na věcná práva a katastr nemovitostí. Vykonává funkci likvidátora v řadě podniků. Je rozhodcem registrovaným u České leasingové a finanční asociace. Od roku 1.1.2010 působí jako insolvenční správce zapsaný v seznamu insolvenčních správců Ministerstva spravedlnosti ČR.

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz