SD Search CZ, s.r.o

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 5.
listopadu 2012 v 10:30 hodin do jednací síně číslo dveří 466, IV. patro v budově
Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Prezence věřitelů
začne 15 minut a skončí 5 minut před zahájením přezkumného jednání. Zástupci
věřitelů předloží při prezenci řádné plné moci event. pověření k jednání jménem věřitele
a doklad totožnosti.

Přezkumné jednání

5.11.2012 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz