JUDr. Josef Cupka

JUDr. Josef Cupka se specializuje na právo insolvenční a směnečné. Je insolvenčním správcem.

JUDr. Josef Cupka ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1985. Po pěti letech právní praxe v několika podnicích založil v roce 1992 původně komerčně právní kancelář. Od roku 1998 působil jako správce konkursní podstaty. Tuto funkci vykonával JUDr. Cupka u takových podniků, jako např. Harvardský průmyslový holding, a.s., ČKD Motory, a.s., Chemapol, a.s., Vodní stavby, a.s., Premiéra TV, a.s., První pražská družstevní záložna, Čedokinvest, s.p., Ing. Václav Fischer, Česká lotynka apod.. Má také bohaté zkušenosti se soudním vymáháním směnek a obecně se soudním vymáháním pohledávek. Od 1.1.2010 působí JUDr. Cupka jako insolvenční správce zapsaný v seznamu insolvenčních správců Ministerstva spravedlnosti ČR a od ledna 2011 i jako zvláštní insolvenční správce.

ASISTENTI:

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz