Lukášová Jana

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
04.12.2012 v 13.20 hod. do jednací síně č. dv. 15/přízemí v budově Krajského soudu
v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

4.12.2012 00:00:00
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz