MODEL-FARO s.r.o.

Jednání o konečné zprávě

7.1.2014 00:00:00

Soud tímto n a ř i z u j e jednání k projednání konečné zprávy podle § 304 odst. 3 InsZ, a to na úterý 7. ledna 2014 ve 12:30 hod. do jednací místnosti č. dv. 62/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň. K tomuto jednání se předvolává:

  • dlužník
  • insolvenční správce
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz