Novotná Anna

Soud nařizuje přezkumnéjednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 31. ledna 2013 v 11:00 hod. do jednací síně číslo dveří 262, II. patro v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Slezská 9, Praha 2. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání v téže jednací síni.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

31.1.2013 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz