BROKER INVEST s.r.o. v likvidaci

Zjišťuje se úpadek dlužníka BROKER INVEST s.r.o. v likvidaci, IČ: 25246470, Konviktská 291, 110 00 Praha 1. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. Insolvenčním správcem se ustanovuje Mgr. Radan Melka, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2.

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 7. ledna 2013 ve 14:00 hodin do jednací síně číslo dveří 466, IV. patro v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání v téže jednací síni.

Přezkumné jednání

7.1.2013 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz