Gondek Martin

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
26.2.2013 v 14:15 hod. do jednací síně č. 5/II. patro budovy A Krajského soudu
v Praze, Nám. Kinských 5, Praha 5.

Přezkumné jednání

26.2.2013 00:00:00

Zvl.přezkumné jednání

16.4.2013 00:00:00

Soud nařizuje zvláštní přezkumné jednání na 16. 4. 2013 v 13:45 hod. do jednací síně č. 5/II. patro budovy A, což přítomní berou na vědomí a dostaví se bez obeslání.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz