Sabol Ján a Sabolová Naděžda

Přezkumné jednání

18.4.2013 00:00:00

Přezkumné jednání a schůze věřitelů nařízené na den 7. února 2013 ve 13,00 hodin u podepsaného soudu v místnosti č. dv. 5, přízemí budovy E, s e o d r o č u j e na den 18. dubna 2013 ve 14,30 hod. do jednací síně č. 5, přízemí budovy E Krajského soudu v Praze, Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. Schůze věřitelů se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání.

Jednání

10.6.2013 00:00:00

Jednání

22.8.2013 00:00:00

Jednání

4.11.2013 00:00:00

Jednání se odročuje na den 4. listopadu 2013 v 10.30 hod. do č. dveří 5, II. patro budovy A Krajského soudu v Praze, za účelem předložení pracovní smlouvy a mzdových lístků za rok 2013 u obou dlužníků.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz