Adamová Drahoslava

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 5. 3. 2013 v 9:30 hod. do jednací síně č. 5/II. patro budovy A Krajského soudu v Praze, Nám. Kinských 5, Praha 5. Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání

5.3.2013 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz