Kováčová Marcela

Soud nařizuje přezkumné jednání a svolává schůzi věřitelů na den: 3. dubna 2013 v 13:00 hod., do jednací síně č. 13 v I. patře budovy A Krajského soudu v Praze, Nám.
Kinských 5, Praha 5.

Přezkumné jednání

3.4.2013 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz