Občanské právo

Občanské právo je široké právní odvětví zabývající se soukromoprávními vztahy. Většinou se aplikuje na vztahy, které nejsou obchodní nebo pracovní, a nejsou tudíž předmětem zájmu zvláštních soukromoprávních odvětví jako je obchodní právo nebo pracovní právo. Naše kancelář poskytuje veškerý právní servis v problematice dědického, závazkového i věcného práva.

Dědické právo

• poskytování právních porad 
• zastupování v dědickém řízení 
• sepisování návrhů dohod dědiců

Závazkové právo

• sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o půjčce, nájemní smlouvy, pojistné smlouvy, apod.) 
• vypracování zajišťovacích instrumentů v občanském právu 
• vymáhání a komplexní správa pohledávek - viz. Vymáhání pohledávek

 

Věcná práva

• vlastnické právo 
• spoluvlastnictví a společné jmění manželů 
• věcná břemena 
• zástavní a zadržovací právo 
• odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz